Månad: mars 2013

Samhällsföreningens årsmöte 2013

Årsmöte 2013 i Getinge församlingshem, Tisdagen den 9 april, kl. 18.30.
Sedvanliga årsmötesförhandlingar. Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast torsdag den 28 mars. Efter årsmötesförhandlingarna och kaffe:
– Information av Halmstad Stadsnät om ”Fiber i Getinge”
– Information om aktuell status gällande ”Framtid Getinge”
– Information om detaljplanerna för Getinge Centrum, inkl ny förskola, samt det nya industriområdet.

Alla är välkomna!
Styrelsen

Årsmöte mars 2013jpg_Page1

 

 

 

Samhällsföreningen

Samrådsremiss utvecklingsprogram – Framtid Getinge

FRAMTID-GETINGEUtvecklingsprogrammet syftar till att ge en framtidsbild för Getinge 20 år framåt i tiden, ambitioner och strategier för att uppnå framtidsbilden och konkreta förslag på åtgärder.

Utvecklingsprogrammet har tagits fram i bred samverkan mellan kommunen, boende och verksamma i Getinge. Styrgruppen för projektet består av kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott och representanter för Getinge samhällsförening.

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade 2013-03-12 att sända förslaget till utvecklingsprogram på samrådsremiss till och med 2013-06-03.

Allmänheten har nu möjlighet att lämna synpunkter på programmet. Eventuella synpunkter bör vara skriftliga och ska vara kommunstyrelsen tillhanda 2013-06-03 på någon av följande adresser: kommunstyrelsen@halmstad.se alternativt Kommunstyrelsen, Box 153, 301 05 Halmstad. Skriv tydligt att du lämnar synpunkter på utvecklingsprogrammet inom Framtid Getinge.

Utvecklingsprogrammet finns under remisstiden tillgängligt på www.halmstad.se/byggabo/planerochmarkfrågorwww.getinge,nu, i rådhusets foajé, på stadsbiblioteket, biblioteksfilialerna samt Coop Konsum i Getinge. Här kan du läsa mer:

Framtid-Getinge-utvecklingsprogram Underlag-till-planeringsdirektiv åtgärdslista

Ev. frågor besvaras av Henrik Håkansson, tel: 035/139827  och Mattias Bjellvi,
035/13 7203, Samhällsbyggnadskontoret eller Therese Wallgren, 035/137288, stadskontoret.

Framtid Getinge

Trädgårdsdax

blommor”TRÄDGÅRDSDAX”
Tisdag 19/3 kl. 18.30 i Getinge Församlingshem
Medverkande inspiratör: Trädgårdskompaniet Haverdal
Pris 100:- (Kaffe o fralla ingår)
Anmälan senast 15/3 till Församlingsexp. Tel. 035-19 24 40
Arrangör:
Internationella gruppen i Getinge-Rävinge församling

 

Huvudnyhet