– Vill du veta mer om krisberedskap?

Informationsmöte med Lennart Rydén ifrån Civilförsvarsförbundet i Lindénas lokaler (Ovanför Lilla Magasinet) den 23 april kl. 19,00 Alla välkomna 72 Timmar. På en timme får du grundläggande kunskap i hur du kan stärka din beredskap. – stora bränder – elavbrott – förorenat vatten – stormar – översvämning – terrorattacker Målen med informationen är att ge dig… – ökad kunskap om främst kommunens krisberedskap. – stärkt förmåga att själv hantera konsekvenserna av en kris och tillgodose grundläggande behov som mat, vatten, värme, sömn och information. Getinge Samhällsförenings foto.