Utdelning av Getinge samhällstidning 1/2014 är på gång!

Första helgen i mars kommer Getinge samhällstidning nr 1/2014 att delas ut

till hushållen i Getinge och Rävinge.
Det är en tapper skara frivilliga som sköter utdelningen och eftersom en del har jobb att sköta

medan andra är daglediga kommer inte alla bostadsområden nås av tidningen exakt samtidigt. ”
Hälsningar Marknadsföringsgruppen inom Getinge Samhällsförening