Upphävd kokningsrekommendation i Getinge – vattnet bra igen

Boende i Getinge kan nu använda vattnet igen. På torsdagen visade alla provsvar att vattenkvaliteten åter är god och kokningsrekommendationen som utfärdades för två veckor sedan hävs.

Det finns inte längre några spår av E.coli i vattenledningarna i Getinge. De åtgärder som vidtagits har fungerat, vilket betyder att vattenkvaliteten förbättrats även utan det UV-filter som är beställt. UV-anläggningen kommer ändå att installeras när det levereras i vecka 38, som ett förebyggande skydd.

De vattentankar som funnits utplacerade i Getinge kommer inom kort att tas bort. Vattenverket i Getinge är fortsatt avstängt, i väntan på UV-skyddet, och vatten levereras från Halmstad. Regelbunden provtagning för att säkerställa kvaliteten fortsätter.

De fastighetsägare som inte använt något vatten alls de senaste två veckorna bör spola i kranen i några minuter för att få in rent vatten i fastigheten. Övriga abonnenter kan börja använda vattnet som vanligt direkt.

Källa : Halmstad kommuns hemsida