Stavgång

Alla är välkomna!
Inget medlemskrav!
Som tidigare helt gratis!
Stavar finns för utlåning
Från och med 20/12 2013
Varje helgfri fredag 09:30
Start:Vårdcentralen Getinge
Arr: OK Lindéna
Vid frågor Gun Larsson 03554617
Ulla Stag 03554677
Sven-Erik Klarén 03554836