Inlägg från Getinge SF facebooksida

– Föreningsträffen 18/8 2015
Anteckningar från Föreningsträff 18 augusti i OK Lindénas lokal
Styrelsekurs
Styrelsekursen kommer att vara tre vardagskvällar med start i oktober.Vid intresse kan du/ni anmäla er till Daniel Vicente, Samhällsföreningens styrelse, via mail: vicente.anne@hotmail.com.
Inköp av tält
Samhällsföreningen köper in ett tält som sedan kan hyras av föreningarna. Krister Kristiansson, OK Lindéna, kollar upp tält och priser.
Skyltskåp
Samhällsföreningens styrelse kollar upp kostnad för tre skyltskåp med lås och tar kontakt med Konsum om var de kan sättas upp. Ett skyltskåp används för långvariga aktiviteter/informationer, ett skåp för aktuella aktiviteter/informationer och ett skåp där allmänheten kan sätta upp lappar om t.ex. bortsprungna katter och uthyrning av lägenheter. Lena Eriksson, Samhällsföreningens styrelse, är ansvarig för skåpen.
Samhällsföreningens styrelse tar upp på nästa styrgrupp att vi vill ha en informationstavla vid nya parken i stationsområdet.
Grönytor och häckar
Samhällsföreningens styrelse vill inventera vilka grönytor och häckar som tillhör kommunen men blir klippta/skötta av privatpersoner. Detta för att ha som förhandlingsunderlag så att kommunen ska sköta våra grönområden bättre.
Inventarier
Samhällsföreningens styrelse sammanställer en inventarielista på vad de olika föreningarna har för inventarier att låna ut till andra föreningar och vilka regler som gäller. Föreningarna kan maila Maria Tagesson på: tagesson_maria@hotmail.com
Tidningen – Facebook – Hemsidan
Föreningarna får gärna skicka in reportage och bilder till tidningen och hemsidan. Det som läggs in på hemsidan kommer automatiskt ut på Facebook.
Höstmöte
Höstmöte är 22 oktober i Församlingshemmet. Fokus kommer att vara Framtid Getinge och Äldreomsorgen i Getinge.
Det har bildats en Äldreomsorgsgrupp, som är en arbetsgrupp under Samhällsföreningen, som kommer att bestå av Kerstin Nilsson – sammankallande (PRO), Birgitta Larsson (PRO), Anders Krantz (Samhällsföreningens styrelse), Kerstin V Carlsson (Gsf) och Kenneth Persson Getinge Bowling. Om någon är intresserad av att vara med är man hjärtligt välkommen! Ta kontakt med Kerstin Nilsson på 0706381408 eller Kerstin V. Carlsson på 0708403489.
Skolgrupp?
Kom in förslag på att bilda en skolgrupp, som blir en arbetsgrupp under Samhällsföreningen, för att bevaka och jobba med skolan och dess framtid. Vi tar upp detta på höstmötet och försöker då bilda en grupp.
Julmarknad
Vi försöker att få till en gemensam julmarknad i Getinge. Kulturgruppen, som är en arbetsgrupp under Samhällsföreningen, ansvarar för helheten med program och marknadsföring medan de olika föreningarna och företagen ansvarar för sin del.
Getingedag
Samhällsföreningens styrelse planerar för en Getingedag nästa år tillsammans med föreningarna och företagen. Ett förslag var att göra nationaldagen till Getingedagen.
Fiber-Telia
Samhällsföreningen kan inte arbeta för att ett enskilt företag ska komma in i nätet. Alla privatpersoner som vill ha fiber och ha kvar Telia som leverantör får själv höra av sig till Telia.
Vad händer i höst?
Alla föreningar får gärna lägga in sina aktiviteter på hemsidan. Om man inte kan lägga in själv går det bra att maila aktiviteterna till Fredrik Wiklund, Samhällsföreningens styrelse, på getingesf@gmail.com
Rekreationsområde Suseån
Projektering av vallarna ska vara klart sista augusti och påbörjas under hösten. Arbetet kommer att ske i etapper. Mer information kommer på höstmötet då Mikael Vallin som är projektledare är inbjuden.
Mailadresser
Samhällsföreningens styrelse sätter ihop en aktuell lista på föreningarnas kontaktpersoner.
Övrigt
Grannsamverkan existerar på sex områden i Getinge. Hade varit positivt om fler grupper kommer igång. Förslag på att det ordnas en informationsträff.
För anteckningarna ansvarar Maria Tagesson och Lena Eriksson.