Information om gatuarbeten i Getinge

Laholmsbuktens VA anlägger ny huvudvattenledning i Getinge. Ansvarig VA-ingenjör är Agron Musaj som har tillfrågats om projektet och här ger en uppdatering om när arbetet beräknas vara klart.

Den stora pågående VA-projektet i Getinge som startades i april i år närmar sig slutet. LBVA har byggd om alla vatten- och avloppsledningar i Norra Brogårdsgatan och anlagd en helt ny huvudvattenledning från cirkulationsplatsen vid kyrkan fram till vändplanen i slutet av Norra Brogårdsgatan, ca 1,5 km.

Vi har delat ut information i första hand till alla fastigheter längs med sträckan som har varit direkt berörda av arbeten, men vi har även informerad andra som bor i närheten då vi har stängd någon gata och avled trafiken åt annat håll. Vi har lagt information på hemsidan (http://www.lbva.se) om pågående arbeten där det står en karta över området, namn, kontaktperson och start- och sluttid för projektet men jag förstår att det inte är lätt för alla att veta det.

Vi är medvetna att alla våra VA-saneringsarbeten medför en del störningar för de som bor i direkt anslutning till arbetsplatsen och i närheten av det. Det händer att inte alltid står allt rätt som det ska, som till ex. kravallstaketer, reflexer, skyltar och dy men vi försöker göra så gott det går. Ibland händer det att barn eller annan sent på dagarna eller natten, när vi har lämnat arbetsplatsen, flyttar på våra avspärrningar och skyltar bara för att de tycker det är ”skoj”.

Just nu är vi nästan helt klara med grävarbeten på Norra Brogårdsgatan, vi har jobb för ca två veckor till med att koppla ihop den nyanlagda vattenledningen på andra sidan Suseån och sedan kommer vi att avetablera oss från området för den här gången. Då återstår bara asfaltering av gata som vi ska försöka utföra innan jul, bara för att ni ska inte behöva köra över vintern på ”håliga grusvägar”.

Hoppas du är nöjd med min svar och har förståelse för de olägenheter våra arbeten medför.

Med vänlig hälsning

Agron Musaj

VA-ingenjör

035-13 77 42

070-255 91 77

Stationsgatan 48

Halmstad

Halmstads kommun

Laholmsbuktens VA

Box 246

301 06  Halmstad

www.lbva.se

facebook.com/halmstadskommun

Se även detaljerad kartinformation här:
https://www.google.com/maps/d/viewer?oe=UTF8&gl=se&ll=56.590498,12.972107&t=m&source=embed&ie=UTF8&msa=0&spn=0.264656,0.583649&view=map&z=10&hl=sv&mid=zEe2TTZSV1DU.kzdSMtHfsacs