Höstmöte i församlinghemmet

Framtid Getinge – Suseåns vattenråd?
Information från styrgruppen och vattenrådet.

Getingeskolans framtid – hur ser den ut?
Skolan svarar.

Behöver Getinge kultur?
Hur ska vi ta hand om nyinflyttade?
Allmän diskussion

 

Getinge samhällsförening bjuder på fika.
Välkommen!