FÖRHANDSVISNING AV HARPLINGES ÄLDREBOENDE

ÄldreboendeHarplinges äldreboende är ett helt nybyggt och modernt äldreboende som står klart för inflyttning i januari 2017. Boendet kommer att ha enheter med vård- och omsorgsboende (somatisk omsorg) samt enheter med demensvård. Det nya moderna äldreboendet kommer att omslutas av grönska på fina innegårdar. Boendet kommer att vara ett konceptboende med inriktning på trädgård och natur. Kunderna som bor på Harplinge äldreboende skall kunna fortsätta med sina fritidsintressen vad gäller detta.

Undertecknade vill genom detta brev erbjuda dig en förhandsvisning av det nya äldreboendet torsdagen den 15/12 kl. 14-17, där du kommer att få en rundvandring i lokalerna.

Vänligen meddela Jeanette Hembring-Stjernström om du kommer,  jeanette.hembring-stjernstrom@halmstad.se eller 035-13 82 45.
Varmt välkomna

Jennie Vidal, Förvaltningschef
Tomas Gustavsson, Verksamhetschef äldreboende