Dokument inför årsmöte

Här kommer de officiella dokument inför årsmöte 2019-02-28.

Dagordning:

 

Verksamhetsberättelse 2018

Verksamhetsplan 2019

 

Resultat och balans 2018

Förslag till Budget 2019

Med vänliga hälsningar

Styrelsen – Getinge Samhällsförening