Behöver vi kultur i Getinge? Javisst!

Verksamheten inom Kulturföreningen Reflex är just nu vilande och Getinge samhällsförenings styrelse vill därför istället bilda en kulturgrupp med hjälp av kulturintresserade getingebor. Vårt mål att erbjuda ett varierat kulturutbud som kan tilltala olika åldersgrupper.
I arbetet med Getingetidningen har vi sett att det är så mycket lättare (och även roligare) om vi är flera som hjälps åt. På samma sätt tror vi också att en kulturgrupp skulle kunna fungera.
Är du intresserad ?
Hör i så fall av dig till Anita Mellberg
Telefon: 0703-27 85 86 , 035-548 21
Epost:anita.mellberg@telia.com