Författare: lena

Skrivelse till Halmstad kommun från äldreomsorgsgruppen

Till Halmstad Kommun Politiker i Hemvårdsnämnd, Kommunledningsutskottet och Kommunstyrelsen.

Ett trygghetsboende kan aldrig ersätta ett äldreboende med personal dygnet runt!

Hur kan vi säga det? I ett trygghetsboende har man en värdinna/ värd några timmar vissa dagar i veckan, man klarar sig bra med det. Ett äldreboende har man personal dygnet om för man har ett särskilt och större vårdbehov. Getinge Samhällsförening hade den 22/10-15 sitt höstmöte där politiker och tjänstemän var inbjudna från Hemvårdsnämnden och förvaltningen för att svara på en del frågor från oss boende i Getinge om bl.a, varför man inte har tagit fram ett ersättningsboende när man avvecklar vårt Äldreboende Almgården. Ordförande i Hemvårdsnämnden förklarade att beslutet om återremiss som togs i kommunfullmäktige innebar att man för en dialog i mindre grupp för att komma fram till ett beslut som kommunledningsutskottet o kommunfullmäktige kan besluta om. Enligt ordförande och tjänstemän är man fortfarande klar över att det är ett trygghetsboende i Getinge som är behovet. Man sa på mötet att man vill ha medborgardialog med boende i Getinge.

Vi som var på Samhällsföreningens möte fick uppfattningen att man från politiker och tjänstemän förstod vårt behov i Getinge. Ni var ju chockade som ni sa att så många Getingebor engagerade sig i vårt äldreboende Almgården. För den kvällen slöt Getingeborna upp för sin bygd, de ville både tala om och visa politikerna att vi har behov av ett äldreboende i Getinge, vi var många ca 200 personer och övervägande äldre boende i Getinge som kom till mötet och gjorde klart för inbjudna att vårt behov fortfarande är ett äldreboende med personal dygnet om.  Hörsammade man inte det så frågar vi och som ordförande i PRO Getinge vem lyssnar man då på.

Den 28/10-15 hade Hemvårdsnämnden möte där konstaterar Alliansen att det finns behov o intresse av ett trygghetsboende på orten Getinge. Man vill starta ett pilotprojekt om trygghetsboende i Getinge. Man röstade om förslaget med 6 röster för trygghetsboende 4 emot och 1 avstod. Lyssnade man på vad vi alla sa på höstmötet den 22/10 att det inte är vårt behov för vi har Begonian med 24 lgh som väl fyller behovet. Vårt behov är fortfarande ett äldreboende med personal dygnet om och det kan vi verkligen konstatera efter den stora uppslutningen som var på höstmötet. En fråga till er politiker som var på mötet i församlingshemmet, ni hade redan innan mötet bestämt er för att ett trygghetsboende är det rätta för Getinge eller hur? För det lyste verkligen igenom och det var inte sjyst mot alla de som kom, väldigt fult. Ni lyssnade inte på oss eller tog till er vad vi sa på mötet och ni talar om att föra en dialog med oss i Getinge då kan man fråga sig hur och med vem? För ni har bestämt hur det ska vara i Getinge. Får uppfattningen att Hemvårdsnämndens politiska ledning för en egen dialog efter att ha läst igenom utredningen för trygghetsboende i Eldsberga o Getinge likaså nämndens pressmeddelande från den 28/10-15.

Getinge den 13/11-15 Arbetsgruppen för Getinges äldrefrågor.

Kerstin Nilsson  Birgitta Larsson  Anders Krantz  Kerstin V Carlsson    Olle Larsson

Kenneth Persson    Anna Andersson    Tommy Nilsson  Carin Örthagen  Carina Nilsson

HuvudnyhetSamhällsföreningen

Föreningsträffen 18/8 2015

Anteckningar från Föreningsträff 18 augusti i OK Lindénas lokal

Styrelsekurs

Styrelsekursen kommer att vara tre vardagskvällar med start i oktober.Vid intresse kan du/ni anmäla er till Daniel Vicente, Samhällsföreningens styrelse, via mail: vicente.anne@hotmail.com.

Inköp av tält

Samhällsföreningen köper in ett tält som sedan kan hyras av föreningarna. Krister Kristiansson, OK Lindéna, kollar upp tält och priser.

Skyltskåp

Samhällsföreningens styrelse kollar upp kostnad för tre skyltskåp med lås och tar kontakt med Konsum om var de kan sättas upp. Ett skyltskåp används för långvariga aktiviteter/informationer, ett skåp för aktuella aktiviteter/informationer och ett skåp där allmänheten kan sätta upp lappar om t.ex. bortsprungna katter och uthyrning av lägenheter. Lena Eriksson, Samhällsföreningens styrelse, är ansvarig för skåpen.

Samhällsföreningens styrelse tar upp på nästa styrgrupp att vi vill ha en informationstavla vid nya parken i stationsområdet.

Grönytor och häckar

Samhällsföreningens styrelse vill inventera vilka grönytor och häckar som tillhör kommunen men blir klippta/skötta av privatpersoner. Detta för att ha som förhandlingsunderlag så att kommunen ska sköta våra grönområden bättre.

Inventarier

Samhällsföreningens styrelse sammanställer en inventarielista på vad de olika föreningarna har för inventarier att låna ut till andra föreningar och vilka regler som gäller. Föreningarna kan maila Maria Tagesson på: tagesson_maria@hotmail.com

Tidningen – Facebook – Hemsidan

Föreningarna får gärna skicka in reportage och bilder till tidningen och hemsidan. Det som läggs in på hemsidan kommer automatiskt ut på Facebook.

Höstmöte

Höstmöte är 22 oktober i Församlingshemmet. Fokus kommer att vara Framtid Getinge och Äldreomsorgen i Getinge.

Det har bildats en Äldreomsorgsgrupp, som är en arbetsgrupp under Samhällsföreningen, som kommer att bestå av Kerstin Nilsson – sammankallande (PRO), Birgitta Larsson (PRO), Anders Krantz (Samhällsföreningens styrelse), Kerstin V Carlsson (Gsf) och Kenneth Persson Getinge Bowling. Om någon är intresserad av att vara med är man hjärtligt välkommen! Ta kontakt med Kerstin Nilsson på 0706381408 eller Kerstin V. Carlsson på 0708403489.

Skolgrupp?

Kom in förslag på att bilda en skolgrupp, som blir en arbetsgrupp under Samhällsföreningen, för att bevaka och jobba med skolan och dess framtid. Vi tar upp detta på höstmötet och försöker då bilda en grupp.

Julmarknad

Vi försöker att få till en gemensam julmarknad i Getinge. Kulturgruppen, som är en arbetsgrupp under Samhällsföreningen, ansvarar för helheten med program och marknadsföring medan de olika föreningarna och företagen ansvarar för sin del.

Getingedag

Samhällsföreningens styrelse planerar för en Getingedag nästa år tillsammans med föreningarna och företagen. Ett förslag var att göra nationaldagen till Getingedagen.

Fiber-Telia

Samhällsföreningen kan inte arbeta för att ett enskilt företag ska komma in i nätet. Alla privatpersoner som vill ha fiber och ha kvar Telia som leverantör får själv höra av sig till Telia.

Vad händer i höst?

Alla föreningar får gärna lägga in sina aktiviteter på hemsidan. Om man inte kan lägga in själv går det bra att maila aktiviteterna till Fredrik Wiklund, Samhällsföreningens styrelse, på getingesf@gmail.com

Rekreationsområde Suseån

Projektering av vallarna ska vara klart sista augusti och påbörjas under hösten. Arbetet kommer att ske i etapper.  Mer information kommer på höstmötet då Mikael Vallin som är projektledare är inbjuden.

Mailadresser

Samhällsföreningens styrelse sätter ihop en aktuell lista på föreningarnas kontaktpersoner.

Övrigt

Grannsamverkan existerar på sex områden i Getinge. Hade varit positivt om fler grupper kommer igång. Förslag på att det ordnas en informationsträff.

För anteckningarna ansvarar Maria Tagesson och Lena Eriksson.

 

Föreningsnytt

Föreningsträff tisdag kväll

Jag hoppas att så många som möjligt sluter upp på kvällens träff. Vi måste gemensamt trycka på myndigheterna när det gäller Suseån. Mitt förslag är att vi sätter ihop en skrivelse under kvällen.

Välkomna/Lena

Huvudnyhet

Marknadsföringsgruppen

Här är samhällsföreningens marknadsföringsgrupp. Tveka inte att ta kontakt med oss om du har tips och ideér för tidningen och hemsidan.

Namn Adress Epost Telefon
Kerstin V Carlsson Kamgräsvägen 2 kvc@telia.com 0708-40 34 89
305 76   Getinge
Håkan Axelsson Allégatan 1 asige1@telia.com 070-552 96 87
305 75   Getinge 035-584 18
Maria Bergstrand Täppanvägen 9 maja_kl@hotmail.com 0735- 31 27 72
305 75   Getinge 035-18 66 92
Daniel Eliasson Eskilstorpsgatan 6 daniel-eliasson@spray.se 070-302 95 60
305 75   Getinge
Ingela Wiklund Klockarevägen 13 ingela.wiklund@hotmail.com 076- 23 23 179
305 76   Getinge 035- 20 000 52
Anita Mellberg Västra Järnvägsgatan 21 anita.mellberg@telia.com 0703-27 85 86
305 75   Getinge 035-548 21
Lena Eriksson Storgatan 9 035.54780@telia.com 0732-03 41 73                             035-54780
305 75   Getinge
Kenneth Persson Östra Järnvägsgatan 37 e54567@telia.com 070-609 04 27
305 75   Getinge 035-545 67
Samhällsföreningen

Storgatan

Från säkra källor har vi nu fått veta att Storgatan (från Konsum till Kiosken) kommer att nyasfalteras under hösten. Äntligen….

SÅ blev det nu inte…Som vanlig lappar och lagar Halmstad kommun våra gator. Storgatan kommer även fortsättningsvis se ut som ett lapptäcke.

Huvudnyhet