Återvinningsstationen vid Olanders torg äntligen flyttad

2013-05-07 0092013-05-07 010 Äntligen är arbetet klart med att flytta återvinningsstationen vid Olanders torg till den nya placeringen i korsningen mellan Östra Järnvägsgatan och uppfarten till Hallands frökontor, på den gamla banvallen. Den gamla placeringen vid Olanders torg har stört grannarna och  den har förfulat torget.

Nu är det bra att åka dit för att bli av med tidningar, flaskor, kartonger, burkar mm.