Återvinningscentralen

För några år sedan fyllde getingeborna församlingshemmet då Samhällsföreningen kallade till höstmöte när vår återvinningscentral (ÅVC) var hotad. Vad hände sen? Halmstad kommun hörsammade våra krav och la mycket pengar för att rusta upp ”tippen”.
För att sen göra de Halländska avgifterna för återvinningen rättvis började även vår kommun ta betalt för hanteringen av vårt skräp. Det innebar att vi kan köra till tippen 15 gånger per år och det ingår i den skatt vi betalar.
Nu verkar det som getingeborna har stora problem med detta, bara 15 gånger på tippen. Vojne, vojne, jag tror jag dumpar mitt skit på återvinningsstationen vid Frökontoret. Det ser bedrövligt ut och vi gräver vår egen grav. Falkenbergs kommuninnevånare kan inte längre slänga här hos oss och vi är så rädda om vår tilldelning att besöksfrekvensen på ÅVC har sjunkit. Finns det då överhuvudtaget en anledning för kommunen att behålla vår tipp? Tänk om, tänk rätt.
Det handlar om att ta ansvar för den plats vi lever på. Vi har både rättigheter och skyldigheter. SKÄRPNING!!!!!!!!
På eget initiativ
Lena Eriksson

20160824_122126 20160824_122213