Återvinningscentralen i Getinge – Status

Enkätundersökning
Under januari månad genomförde samhällsföreningen en enkätundersökning på www.getinge.nu och bad om läsarnas åsikt om öppettiderna. Man fick välja mellan tre alternativ och max välja två av dem vid rösttillfället.

Totalt röstade 52 personer.
31 personer röstade att nuvarande öppettider är OK
9 personer röstade att det vore bättre med lördagsöppet än söndagsöppet
12 personer röstade att det borde vara öppet på vardagar för företagare.
//Fredrik Wiklund

Hem:s planer för ÅVC i Getinge
Hem och Samhällsförening/ Företagarförening i Getinge träffades den 15 januari för att diskutera återvinningscentralens framtid. Klart är att återvinningscentralen ska finnas kvar men vilken utformning det blir är ännu inte klart. Klart är däremot att centralen börjar rustas upp så snart vintern börjar släppa sitt grepp. Framför allt är det betongstödsarbetet som kommer att  påbörjas (stöden levereras månadsskiftet jan/febr.

Ett nytt möte mellan HEM och Samhällsföreningen/Företagarföreningen kommer att hållas under februari/mars. Då kommer utformningen av återvinningscentralen  att diskuteras samt öppettiderna.
//Alf Andersson