Återvinning i Getinge

Getinge har vi utöver vår ÅVC, återvinningscentral, två stycken ÅVS, återvinningsstationer, belägna vid Göteborgsvägen och på Ohlanders Torg. Att ha en ÅVS i centrum, där man kan bli av med tidningar, flaskor, kartonger, burkar mm. är ju väldigt bra, men placeringen vid Ohlanders Torg har inte kännts bra. Den stör grannarna, särskilt när glas mm skall hämtas, och den förfular torget. Samhällsföreningen har länge stridit för en bättre placering, och nu blir det av. I dagarna har arbetet med ny plats inletts, i korsningen mellan Östra Järnvägsgatan och uppfarten till Hallands Frökontor, på den gamla banvallen. Detta kommer att bli jättebra, platsen är lika central som vid Ohlanders Torg men närmste granne är inte lika nära.