Årsmöte 2016 – Årsmöteshandlingar

Samhällsföreningen inbjuder till Årsmöte
Tisdagen 5 April kl 19.00 i församlingshemmet.
Vi bjuder på kvällsfika.

Årsmöteshandlingar (pdf-filer):

Verksamhetsberättelse för Getinge Samhällsförening år 2015

Verksamhetsberättelse 2015 för Kulturgruppen i Getinge Samhällsförening

Verksamhetsplan för Getinge Samhällsförening 2016

Resultat och balansräkning 2015