Arbetsgrupper

Brinner du för någonting speciellt? Tycker du att någonting saknas i Getinge?

Då kan du engangera dig i några av existerande grupper/kommande projekt

Kulturgruppen: Finns idag men kan behöva fler personer.
Väg och Mark: Är uppstartad
Äldrevårdsgruppen: Är lätt vilande men kan dra på när det gäller
Getingedagen: Uppstart behövs
Getinge utegym: Uppstart behövs

Ta kontakt med styrelsen via hemsidan eller via vår Facebooksida!