April 27, 2016 at 09:41PM

Varför inte bli teatervärd i Getinge? Det har nu varit 2 familjer men det finns inga hinder att vara fler som kan dela på uppdraget! Rekommenderar verkligen detta!! Läs mer nedan….

Vi söker teatervärd/värdar inför höstens familjeföreställningar

Hösten 2013 bildades en kulturgrupp inom Getinge samhällsförening. Gruppen har som mål att erbjuda ett varierat kulturutbud som kan tilltala olika åldersgrupper och gärna i samarbete med andra föreningar/organisationer i Getinge.
Ett uppdrag inom gruppen är att vara värd för de teater-, musik-, och dansgrupper från hela Sverige som gästar Getinge med familjeföreställningar två gånger / termin. Sara Beckman Ewert med familj var teatervärd till och med hösten 2014 och inför våren 2015 tog Karin Krantz och Linda Fogelberg över.

Nu söker vi nya teatervärdar från och med hösten 2016.
Att vara kulturvärd är väldigt stimulerande och innebär bl a att:
– Ingå i teaterguppen i Getinge och tillsammans med Getinge bibliotek och barnkultursekreterare Christina Henriksson, Kulturförvaltningen i Halmstad föreslå lämpliga föreställningar.
– att tillsammans med kulturgruppen och Getinge bibliotek se till att affischer sätts upp på strategiska platser i Getinge.
– ta emot och hälsa skådespelare/musiker/dansare välkomna till Getinge samt hjälpa artisterna så bygga/riva scenografi inför föreställningen.
– ansvara för biljettförsäljning i anslutning till föreställningen. (Förköp sker på Getinge Bibliotek)
– Arbetet sker ideellt.

Gästande skådespelare uppskattar vårt sätt att hälsa dem välkomna till Getinge och för oss som hittills varit teatervärdar har det också varit en spännande upplevelse.
Kontakt: Anita Mellberg, 0703-27 85 86, getingekulturgrupp@gmail.com http://ift.tt/1yHRzh6