April 04, 2016 at 11:29AM

Cultural Planning – att fånga platsens själ

Den 8 mars samlades ett antal personer i församlingshemmet i Getinge. Det var inbjudna Getingebor och några personer från kulturförvaltningen i Halmstad. Vi skulle bli inspirerade och guidade i vad Cultural planning är för något av Christina Hjort som arbetat med metoden i många år. En metod som handlar om att försöka fånga platsens själ.
Tillsammans ska vi ta reda på vad som finns i Getinge att vara stolt över. Vad tycker du är utmärkande för Getinge? Vad vill du utveckla? Vad visar du dina vänner som för första gången besöker din hemtrakt? Vad finns det för historier att plocka fram och berätta om? Bara under de två timmar vi samlades så lyssnade vi till spännande historier från Getinge. Bland annat visade Christina Hjort en bild på meteoriten som finns på kyrkogården och det pratades om ”gubben och gumman” (de två stenblocken) i Prästgårdskogen.

Det vi ska göra tillsammans är att kartlägga de kulturella resurser som finns i Getinge och i dialog försöka fokusera på resurser som leder till samhällsutveckling och förändring. Kulturella resurser kan vara föreningar, sånger och visor, konstnärer, drömmar och mattraditioner med flera. Vi på kulturförvaltningen vill bjuda in alla er som på något sätt vill delta i Cultural planning i Getinge. Vi kommer att börja med att göra en så kallad ”mapping” – kartläggning under hösten. Det finns en hel verktygslåda att välja ifrån, det kan bli ett dialogkafé, fokusgrupper, walk & talk, intervjuer eller fotografering. Vi ska tillsammans lägga ett pussel där de kulturella resurserna blandas med andra resurser och formar en helhetsbild av Getinge. Genom till exempel vandringar, dramatiseringar, flanörer eller storytelling ska vi hitta former för att berätta om Getinge för Getingebor och kanske också omvärlden. Det är vår förhoppning att det blir en spännande resa som du kan få vara med om.

Vi märkte redan under kvällen att det finns ett engagemang bland oss som träffades och vi hade rätt kul runt bordet. Två ingredienser som är betydelsefulla i metoden; engagemang och att ha roligt.
Cultural planning finns idag med på idélistan för Framtid Getinge, men kommer framöver att flyttas till åtgärdslistan.
Har du redan nu tankar som du vill förmedla så ta gärna kontakt med kulturförvaltningen via Marie Eriksson, marie.eriksson@halmstad.se http://ift.tt/1yHRzh6