Månad: december 2015

Nu byggs en skyddsvall i Getinge

Nu börjar Halmstads kommun att bygga en skyddsvall med tillhörande dagvattensystem utmed Gärdesvägen i Getinge. Arbetet beräknas vara klart till sommaren.

Skyddsvallen kommer att bli en gräsbeväxt vall med en tät kärna av lera. Vallens krön kommer som mest att ligga 1,5 meter över Gärdesvägen. I vallen kommer det finnas en öppning så att ytvatten kan rinna ut i Suseån vid kraftiga skyfall. Öppningen kan stängas när Suseån stiger över en viss nivå.

Fördröjningsmagasin

Det kommer att finnas två fördröjningsmagasin som används för att fördröja dagvattnet när ordinarie pumpar inte hinner med.

Beskrivning av bilden
1. Skyddsvallen
2. Fördröjningsmagasin 2 – kommer att stå tomt stor del av tiden
3. Fördröjningsmagasin 3 – här kommer det alltid vara vatten i varierande utsträckning

(källa: Halmstad kommuns hemsida)

Huvudnyhet

FRAMTIDEN ÄR DIN – Yrkesmässan i Getinge

Den 10:e december är det dags för Getingeskolans yrkesmässa FRAMTIDEN ÄR DIN som arrangeras för 7:e året.
Här får du möta ett trettiotal olika yrken bland annat bagare, militär och glasstillverkare.
Det är elever i årskurs 9 som ställer ut och varje monter kommer att ha aktiviteter där vissa av dem är av lekfull karaktär som gör mässbesöket intressant även för barn.

Allmänheten är välkommen till Getingehallen 17.00-19.15

FöreningsnyttHuvudnyhet