Månad: april 2015

Vill du veta mer om krisberedskap?

Informationsmöte med Lennart Rydén ifrån Civilförsvarsförbundet i Lindénas lokaler (Ovanför Lilla Magasinet) den 23 april kl. 19,00
Alla välkomna

 

72 Timmar.

På en timme får du grundläggande kunskap i hur du kan stärka din beredskap.

– stora bränder
– elavbrott
– förorenat vatten
– stormar
– översvämning
– terrorattacker

Målen med informationen är att ge dig…

– ökad kunskap om främst kommunens krisberedskap.
– stärkt förmåga att själv hantera konsekvenserna av en kris och tillgodose grundläggande behov som mat, vatten, värme, sömn och information.

Samhällsföreningen

Välkommen på informationsmöte!

Äntligen fiber! Nu erbjuder Halmstads stadsnät fastighetsägare i Getinge en fiberanslutning. Vi vill därför bjuda in dig till ett informationsmöte torsdagen den
16 april, kl. 18.15, i Getinge Församlingshem.
På hemsidan uppdaterar vi aktuell information om vad som är på gång i ert område. Under pågående projekt lägger vi upp kontaktuppgifter till entreprenörerna som arbetar med grävning och installation i området.
IMG_12

Projektstart senhösten 2015

Getinge kommer att delas upp i etapper och byggnation kommer att påbörjas under senhösten 2015 för att färdigställas under 2016. För att vi ska komma igång med byggnationen behöver vi få in ditt avtal senast 29 maj. Hjälp oss gärna att påskynda processen genom att prata med dina grannar och be dem skicka in sina avtal i tid.

Läs artikeln om fiber till Getinge som publicerades i

7 Dagar den 4 mars

Intresseanmälan/avtal

I de områden där vi erbjuder en fiberanslutning har vi tagit bort möjligheten att göra en intresseanmälan. Givetvis har vi sparat alla intresseanmälningar – men notera att de ej är giltigt som avtal. Vill du ansluta din villa till Halmstads stadsnät behöver vi påskrivna avtal.

Avtalsfrågor och övriga frågor:

Andreas Ahlqvist, Halmstads stadsnät
E-post: andreas.ahlqvist@halmstad.se
Tel: 035 – 13 67 84
Kuvert

Postadress

Halmstads stadsnät AB
Box 8050
300 08 Halmstad

Film om grävning på egen tomt och håltagning i fastighet

Se vår instruktionsfilm där vi går igenom vad ni ska tänka på när ni gräver på egen tomt och vid håltagning i fastigheten.
videostarter

Här nedan finns avtal och broschyrer gällande er fiberanslutning.
HuvudnyhetSamhällsföreningen

Några platser kvar på nybörjarkurs i tennis i Getinge för vuxna utomhus 2015

Välkomna till vuxenkurs 2015 för nybörjare med start vecka 19
torsdagen den 7:e maj på Getinge TK:s utomhusbanor

OBS! Endast ett fåtal platser kvar!

Tid:  Torsdagar  kl.19.00 – 20.30 på Getinge TK:s utomhusbanor

Kurstid:  Totalt 12 ggr,  7 maj – 2 juli, 8 ggr  (ingen träning 14 maj), samt 13  augusti – 3 september, 4 ggr

Medlemsavgift skall betalas in på Getinge TK:s bankgiro 305 – 3147 Getinge Tennisklubb
och är 150 kr för senior eller 300 kr för familj

Kursavgiften skall betalas in på Getinge TK:s bankgiro 305 – 3147 Getinge Tennisklubb
och är 500 kr för 12 tillfällen.

Anmälan är bindande och avgifter skall betalas innan kursstart!

Instruktörer är Björn Persson och Lars Nord

Anmälan skall innehålla  Namn, Adress, Personnummer, Mobiltelefonnummer
samt Email-adress

Välkomna med Er anmälan senast
2015-04-12 till nedanstående!

Föreningsnytt