Månad: oktober 2013

Maten är klar

DSCN1082

Maten är klar!

Ja, så hette musikföreställningen i Getinge församlingshem den 29 september då mästerkockarna Marcus Sigvardsson och Tomas Edelgård i den egna musikgruppen LongKalsong  bjöd oss som var där på en fantasifull föreställning om mat, vänskap och att man måste säga förlåt ibland.

Vi som var där bjöds på svängig musik med mycket humor, fantasi och glädje gjorde att barn och vuxna i publiken sjöng med och rörde sig till låtarna när Tompa (Thomas) och Mackan (Marcus) berättade om sin nyöppnade restaurang. 26 barn och vuxna såg föreställningen hos oss i Getinge så det var långt från de 82 personer som på förmiddagen samma dag besökte föreställningen i Oskarström.

Gruppen Longkalsong har sedan 2003 turnerat över hela Sverige och har ca 700 spelningar i bagaget.  2009 grammisnominerades de för bästa barnskiva.

HuvudnyhetKultur

Konsert i Getinge Kyrka

Konsert i Getinge Kyrka, söndagen 13/10 kl. 18.00
Lena Pettersson och Saxbandet
tolkar bl.a “Monica Zetterlund”
Arrangör: Internationella gruppen i Getinge-Rävinge församling
i samarbete med Lions Club, Susedalen
Biljetter säljes:
Församlings expeditionen, Getinge tel. 035-192440
Hebergs Möbler, Heberg. tel. 0346-51260

Föreningsnytt

Uppdatering Framtid Getinge

Den 17 september träffades styrgruppen för första gången efter att utvecklingsprogrammet antagits.
På styrgruppsmötet redovisades en del av det arbetet som är på gång i Getinge. Teknik & Fritid berättade om problematiken kring vattenfylld pumpstation vid Getingebadet som nu är åtgärdat samt att det nästa år ska byggas nya omklädningsrum för badets personal. Ett nytt stängsel har satts upp runt Getingebadet för att minska närvaron under stängningstider.

Suseåns vattenråd och Samhällsbyggnadskontorets kommunekolog berättade om förstudien som är gjord. I förstudien har man tittat på möjligheter som fördröjer vattenflödet och som på det viset påverkar vattennivån i Getinge. Förstudien beräknas vara klar 31 november 2013.

Kommunekologen berättade om utredningsplanerna och visade bilder på ett förslag om hur översvämningsproblematiken möjligtvis kan hanteras samtidigt som ett rekreationsområde tillskapas.

Projektledaren berättade att centrumutredningen fortfarande är i ett planeringsskede men att den planeras genomföras under 2014 enligt åtgärdslistan.

Styrgruppen beslutade att ett öppet möte ska hållas i Getinge församlingshem den 7 november 18:30 där allmänheten får ta del av vad som är på gång på orten.

Klicka här för att läsa mer:

– Följebrev till antaget program.pdf

– Underlag till planeringsdirektiv – efter antagande.pdf

– Åtgärdslista – antaget.pdf

– Antaget utvecklingsprogram Getinge webb.pdf

Dessa handingar är skickade till kommuntryckeriet och kommer att skickas ut till de som var remissinstans, några handlingar kommer att delas ut den 7 november till intresserade.

Framtid GetingeHuvudnyhet