Månad: augusti 2013

Lägesuppdatering – Framtid Getinge

getinge_storDen 18 juni antog kommunfullmäktige femklöverns budgetförslag som finns att läsa i sin helhet på www.halmstad.se. I budgetförslaget kan vi se att det finns pengar avsatta för centrumutredning i Getinge, säkerställa Getingebadets drift och utredning kring Suseån och översvämningsproblematiken. Så det börjar verkligen hända saker nu vilket är roligt.

Den 4 juni träffades styrgruppen för Framtid Getinge för att gå igenom femklöverns förslag till budget samt inkomna samrådsyttranden.

Samrådstiden avslutades den 3 juni och yttranden har sammanställts i en samrådsredogörelse.  Inkomna yttranden kommer att innebära små justeringar och tillägg i utvecklingsprogrammet och dokumentet underlag till planeringsdirektiv. Uppdaterat utvecklingsprogram, åtgärdslista, underlag till planeringsdirektiv och samrådsredogörelsen kommer att finnas tillgängliga på Halmstads kommuns hemsida inom en snar framtid.

Nästa steg i processen är att utvecklingsprogrammet ska anmälas för antagande i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott vilket sker efter sommaren.

En förstudie är påbörjad gällande Suseån som planeras bli klar till hösten. För mer information om detta hänvisas till Sven Olof Johansson som är ordförande i Suseåns vattenråd.

Samhällsföreningen har sökt bidrag (och beviljats medel) från kommunen för att genomföra åtgärderna gällande att välkomna nyinflyttade. För mer information prata med Kerstin.

Detaljplanen Getinge-Brogård 1:80 m.fl. (bostäder i området kring gamla järnvägsstationen) antogs av kommunfullmäktige 2013-05-21.

Henrik Håkansson tar över som projektledare för Framtid Getinge eftersom Mattias Bjellvi slutar på Halmstads kommun.

Nästa styrgruppsmöte kommer att hållas den 17 september.

Om du har synpunkter på det material som läggs ut på nätet eller har idéer om framtida utveckling så se till att prata med Getinge samhällsförening, engagera människor runt dig kring de frågor du anser vara viktiga för Getinges framtid. Getinges samhällsförening fungerar som representant för boende och verksamma i Getinge och det är viktigt att synpunkter och idéer når fram till samhällsföreningen så att dem kan föra diskussioner kring detta i styrgruppen. I samband med samhällsföreningens årliga höstmöte kommer synpunkter och förslag på nya idéer att samlas in. Se till att närvara på mötet, och sprid det vidare så att vi får en stor bredd i närvaron, både unga och vuxna. Var med och bidra så gott du kan till att uppnå de gemensamt beslutade ambitionerna som finns i utvecklingsprogrammet.

Du kan inte göra allt, men du kan alltid göra något.

Framtid Getinge

Är det dags att återfå formen?

TRÄNING I GETINGE 

Vi erbjuder följande pass med start

den 2 september:

Mån          Fyspass                                           19-20                          lilla gympasalen                

Tis            Seniorpass                                      9.30-10.30                OBS!      Karl XI servicehus 

Tis            Lättare styrkepass                         18-19                        lilla gympasalen 

Ons           Lättpass                                           18-19                          lilla gympasalen 

Ons           Herrarnas                                         19-20                          lilla gympasalen 

Ons           Konditions-/styrkepass                 19-20                          Idrottshallen 

Sön           Boxing                                                11-12                          lilla gympasalen

 

Alla över 13 år är välkomna att träna med oss.
För information ring: Anna Hurtig 073-414 84 14
eller besök vår hemsida: www.tkfripuls.se

VÄLKOMMEN!

Är det dags att återfå formen.png_Page1

Föreningsnytt

Familjeföreställning – Maten är klar!

maten-är-klarEn fantasifull föreställning om mat, vänskap och om att man måste våga säga förlåt ibland. Sjung med i sånger om morötter, deg och sushi. Svängig musik med mycket humor, fantasi och glädje. Alla barn och vuxna får sjunga med och röra sig till låtarna!

 

Sön 29/9, kl 15.00 | Getinge Församlingshem

Ålder: 3-8 år.Entré: 20 kr/person. Förköp på Oskarströms respektive Getinge bibliotek (035-546 22) eller i samband med föreställningen.

Ett program från Region Halland

Kultur