Månad: oktober 2012

Höstlov i Getinge Bowlinghall

Getinge Bowlinghall håller extra höstlovsöppet för alla skollediga ungdomar hela vecka 44, måndag till fredag kl. 13.00 – 16.00. Spelavgiften är 15 kr per timma vid “Drop In” eller 20 kr per timma vid förbokning.

Välkomna till Sveriges närmaste Bowlinghall

Huvudnyhet

Halmstads stadsnät till Getinge?

Klart vi Getingeboende vill ha fiber i vår villa! Påarp, Laxvik är klara, Skipås och Oskarström är på gång. Visst vill vi också ha fiber i Getinge? Anmäl ditt intresse genom att gå in på www.fibertillvilla.se – lätt att fylla i.

Anmäl dig så vi blir tillräckligt många för att vi ska få det. Just nu är det bara 5% som fyllt i önskemål och det behövs 50% för att det ska bli något.

Huvudnyhet

Återvinning i Getinge

Getinge har vi utöver vår ÅVC, återvinningscentral, två stycken ÅVS, återvinningsstationer, belägna vid Göteborgsvägen och på Ohlanders Torg. Att ha en ÅVS i centrum, där man kan bli av med tidningar, flaskor, kartonger, burkar mm. är ju väldigt bra, men placeringen vid Ohlanders Torg har inte kännts bra. Den stör grannarna, särskilt när glas mm skall hämtas, och den förfular torget. Samhällsföreningen har länge stridit för en bättre placering, och nu blir det av. I dagarna har arbetet med ny plats inletts, i korsningen mellan Östra Järnvägsgatan och uppfarten till Hallands Frökontor, på den gamla banvallen. Detta kommer att bli jättebra, platsen är lika central som vid Ohlanders Torg men närmste granne är inte lika nära.

Huvudnyhet

Storgatan

Från säkra källor har vi nu fått veta att Storgatan (från Konsum till Kiosken) kommer att nyasfalteras under hösten. Äntligen….

SÅ blev det nu inte…Som vanlig lappar och lagar Halmstad kommun våra gator. Storgatan kommer även fortsättningsvis se ut som ett lapptäcke.

Huvudnyhet

Bra Workshop

Workshopen idag i Getinge har varit mycket givande. Kommunråd, boende och tjänstemän har fått tycka till om Getinge framtid 2030. Detta var det första arbetsmötet och ska sedan följas av en styrgrupp som jobbar med de frågorna som Getingeborna vill lyfta fram. Boende i Getinge har tidigare blivit tillfrågade genom enkäter, om vad Getinge är bra för och vad som är mindre bra. Sammanfattningen av de svaren i korthet var; bra service, badet och att det är tryggt att bo i Getinge. Saker som kan förbättras är bostäder och bussförbindelser. På Gsf Höstmöte den 15 november kommer vi få en utvärdering vad dagen utvisade. Välkomna alla då till detta öppna mötet!

 

 

Huvudnyhet