Styrelsen

Getinge samhällsförenings styrelse valdes på föreningens årsmöte 20/3 2018 och består av följande medlemmar:

Namn Ansvar Telefonnumer Mejl
Håkan Axelsson Ordförande 070-5529687  hakan.axelsson@getinge.nu
Leif Johansson V. Ordförande 070-5158314  leif.johansson@getinge.nu
Maria Tagesson Kassör 070-5709326  maria.tagesson@getinge.nu
Joakim Ek Sekreterare joakim.ek@getinge.nu
Per Ihlström Ledamot  per.ihlstrom@getinge.nu
Agneta Söderberg Ledamot   agnetha.soderberg@getinge.nu
Johanna Hjelmberg Suppleant   johanna.hjelmberg@getinge.nu
Mikael Rundgren Suppleant
Kerstin V Carlsson Valberedning    
Niklas Börjesson Valberedning    
Lena Eriksson Valberedning    
Susanne Johansson Revisor    
Madeleine Johansson Revisor    
Allan Nilsson Revisorsuppleant    
Eva Jernhed Revisorsuppleant    
Joseph Ginstmark IT Ansvarig   joseph.ginstmark@getinge.nu