Styrelsen

Getinge samhällsförenings styrelse valdes på föreningens årsmöte 28/2 2019 och består av följande medlemmar:

Namn Ansvar Telefonnumer Mejl
Håkan Axelsson Ordförande 070-5529687  hakan.axelsson@getinge.nu
Joakim Ek V. Ordförande joakim.ek@getinge.nu
Lena Eriksson Kassör
Anna Kuczera Sekreterare
Leif Johansson Ledamot leif.johansson@getinge.nu
Per Ihlström Ledamot per.ihlstrom@getinge.nu
Mikael Rundgren Suppleant   mikael.rundgren@getinge.nu
Markus Lundin Suppleant
Anna-Karin Johansson Suppleant
Kerstin V Carlsson Valberedning
Niklas Börjesson Valberedning    
Pierre Håkansson Valberedning    
   
Susanne Johansson Revisor    
Madeleine Johansson Revisor    
Allan Nilsson Revisorsuppleant    
Eva Jernhed Revisorsuppleant    
Joseph Ginstmark IT Ansvarig   joseph.ginstmark@getinge.nu