Styrelsen

Getinge samhällsförenings styrelse valdes på föreningens årsmöte 5 mars 2020 och består av följande medlemmar:

Namn Ansvar Telefonnumer Mejl
Jannica Krafft Ordförande 070-7680447 
Joakim Ek V. Ordförande joakim.ek@getinge.nu
Lena Eriksson Kassör
Anna Kuczera Sekreterare
Anna-Karin Johansson Ledamot
Hans Karlsson Ledamot
Mikael Assarsson Suppleant  
Kristoffer Stenström Suppleant
Therese Ragnarsson Ledamot
Niklas Börjesson Valberedning
Kerstin V Carlsson Valberedning  
Pierre Håkansson Valberedning    
   
Susanne Johansson Revisor  
Allan Nilsson Revisorsuppleant  
Eva Jernhed Revisorsuppleant    
   
Joseph Ginstmark IT Ansvarig   joseph.ginstmark@getinge.nu