Styrelsen

Getinge samhällsförenings styrelse valdes på föreningens årsmöte 30/3 2017 och består av följande medlemmar:

Namn Ansvar Telefonnumer Mejl
Håkan Axelsson Ordförande 070-5529687  asige1@telia.com
Helen Stened V. Ordförande   helen.stened@gmail.com
Per Ihlström Kassör ihlan78@hotmail.com
Maria Tagesson Sekreterare 070-5709326  tagesson_maria@hotmail.com
Leif Johansson Ledamot  070-5158314  leif@gg-ab.se
Joseph Ginstmark Ledamot   joseph.ginstmark@gmail.com
Agneta Söderberg Ledamot   agnetha.soderberg@gmail.com
Johanna Hjelmberg Suppleant   johanna_persson@msn.com
Joakim Ek Suppleant  ek.joakim74@gmail.com
Christer Lindh Valberedning    
Kerstin V Carlsson Valberedning    
Niklas Börjesson Valberedning    
Kerstin Nilsson Valberedning    
Susanne Johansson Revisor    
Madeleine Johansson Revisor    
Allan Nilsson Revisorsuppleant    
Eva Jernhed Revisorsuppleant