Nya e-post addresser

Nu har vi nya e-post addresser

Läs mer

Bilder efterfrågas

Har ni gamla som nya bilder på Getinge?

Läs mer

Bildgalleri

Titta på bilder från Getinge

Läs mer
  • Inga evenemang
Kontakta Getinge samhälsförening

Tyck till om Getinge!

Halmstads kommun utarbetar en modell för lokal utveckling och startar nu projektet Framtid Getinge där ett utvecklingsprogram med en gemensam målbild och strategier för Getinges framtid på 20 års sikt ska tas fram. En åtgärdslista med konkreta tidssatta åtgärder ska också tas fram. Dokumenten antas sedan av kommunstyrelsen. Materialet ligger  till grund för de politiska prioriteringarna och budgetprocessen. Läs mer här.

Nu är det viktigt att just Du tycker till och det gör du enklast genom att besvara några frågor i en enkät som tar cirka 2 minuter att fylla i. Sprid också gärna denna gärna information till alla du känner i Getinge så att så många som möjligt talar om vad de tycker.

Klicka här för att komma till enkäten 

TACK för att Ditt bidrag!
Getinge Samhällsförening

Framtid Getinge

Gatuunderhåll

Hej du som är boende inom Getinge Samhällsförening!
Jag har av Samhällsföreningen fått i uppdrag att förmedla, till kommunkontoret, synpunkter angående trafik och gatuunderhållsfrågor, inom tätorten. Har du något specifikt att rapportera så hör gärna av dig till mig.
”Fler ögon ser mer än två!”
Det är dock inte bara kommunens ansvarsområde vi skall titta på, vi måste själva bidra till
förbättringar. Vi som har fastigheter intill gator, gång-/cykelbanor och trottoarer bör kolla hur det ser ut:
Gatuunderhåll
SOMMAR
HAR VI KLIPPT HÄCKEN?
Så att vi syns när vi ger oss ut från tomten och att vi
själva ser cyklisten/bilisten!
VINTER
HAR VI SNÖRÖJT/SANDAT?
Halkar någon är det vårt ansvar!
(1,5 m utanför fastighetsgränsen även utan trottoar).
Trafik
Hastighetsgränsen 30 KM/TIM tycker många är svår att hålla men:
Om du kör på någon, i denna hastighet, är risken för svåra skador mindre än vid
högre fart!
HÖGERREGELN, som är en lag, GÄLLER i hela tätorten utom mot huvudleder (dessa är
utmärkta enligt regelverket).
ATT PARKERA på trottoarer är INTE tillåtet! Om vi står på trottoaren måste gående passera på gatan med risk att bli påkörd.
Synpunkter på åtgärder som du tycker jag skall föra vidare eller diskutera, i Samhälls-
föreningens namn, mottages med tacksamhet. Du når mig på 070-552 45 23 eller
Hälsning,
Sivert
Trafik & Gatunderhåll

Klippning av buskar

Felsökning har skickats idag, tisdag 28 aug, till Halmstad kommun angående gång- och cykelvägen utanför Axels tivoli i Getinge, utmed Boråsvägen. Ska bli spännande att se hur snabba dom är!

Huvudnyhet

Styrelsen har fått hemsideutbildning

På måndagen fick styrelsen i Getinge samhällsförening tillfälle att bekanta sig med föreningens nya hemsida, sedan den gamla havererat tidigare under sommaren. Målet med den nya sidan är att förbättra innehåll och utseende, samt göra den lättare att uppdatera.

Det var därför med stor spänning som styrelsen fick bekanta sig med de olika funktionerna och prova på att göra nya inlägg och lägga till nya händelser. Alla kursdeltagare klarade av uppgifterna med bravur och fick MVG+ av kursledaren Fredrik Wiklund.

Förhoppningen är att hemsidan nu ska fyllas på med en massa nyttig och intressant information om Getinge och att den ska bli till nytta för invånare och besökare.

Samhällsföreningen