Nya e-post addresser

Nu har vi nya e-post addresser

Läs mer

Bilder efterfrågas

Har ni gamla som nya bilder på Getinge?

Läs mer

Bildgalleri

Titta på bilder från Getinge

Läs mer
  • Inga evenemang
Kontakta Getinge samhälsförening

Utegymsgruppen rapporterar:

Vi har haft en genomgång med de flesta föreningarna verksamma på orten om det finns intresse även för dem att använda sig av utegymet. Vi har även kollat av med skolan och några av idrottslärarna för att samla in önskad info om andra verktyg på gymplatsen. Arbetet kommer nu att fortgå med kontakt på teknik & fritidsförvaltningen för att undersöka möjligheterna för vårt gym. Vi återkommer med info längre fram i vår.

Utegymsgruppen