Väg & mark

Gruppen bildades under 2016.

Gruppen ska jobba/bevaka frågor ang. nyanläggning, drift och underhåll av statliga och kommunala gator, gc-väg, park och grönytor mm samt förbättring av dessa. 

Gruppens medlemmar:

Namn E-post
Leif Johansson leif@gg-ab.se
Sivert Hyllsjö
Lennart Svensson