Tågstation Getinge

I december 2017 beslutade styrelsen att starta en arbetsgrupp som arbetar med frågan om en framtida tågstation i Getinge. Vi ser det som en del i att göra Getinge attraktivt för oss som bor här men även för kommande inflyttningar. Pierre Håkansson utsågs till sammankallande för gruppen. Arbetet att tillsätta gruppen med fler medlemmar pågår.