Framtid Getinge

Framtid Getinge är ett pilotprojekt inom EU-projektet SMS (sociala aspekter och medborgardialog i stadsplaneringen*) som syftar till att utveckla metoder för medborgardialog och att inkludera olika sociala aspekter till exempel jämställdhet, trygghet och fysisk aktivitet i samhällsutvecklingen. Projektet Framtid Getinge ska mynna ut i en gemensam målbild och förslag på konkreta åtgärder i samhället.

Här är en länk till Halmstad kommuns hemsida där det finns det mer att läsa.

För mer information kontakta:
Jenny Axelsson (C), ordförande samhällsbyggnadsutskottet
Sapna Billengren Lindström, projektledare samhällsbyggnadskontoret
Håkan Axelsson, ordförande Getinge samhällsförening, hakan.axelsson@getinge.nu

* Se mer på www.smsprojektet.se