Nya e-post addresser

Nu har vi nya e-post addresser

Läs mer

Bilder efterfrågas

Har ni gamla som nya bilder på Getinge?

Läs mer

Bildgalleri

Titta på bilder från Getinge

Läs mer
  • Inga evenemang
Kontakta Getinge samhälsförening

Bra Workshop

Workshopen idag i Getinge har varit mycket givande. Kommunråd, boende och tjänstemän har fått tycka till om Getinge framtid 2030. Detta var det första arbetsmötet och ska sedan följas av en styrgrupp som jobbar med de frågorna som Getingeborna vill lyfta fram. Boende i Getinge har tidigare blivit tillfrågade genom enkäter, om vad Getinge är bra för och vad som är mindre bra. Sammanfattningen av de svaren i korthet var; bra service, badet och att det är tryggt att bo i Getinge. Saker som kan förbättras är bostäder och bussförbindelser. På Gsf Höstmöte den 15 november kommer vi få en utvärdering vad dagen utvisade. Välkomna alla då till detta öppna mötet!

 

 

Huvudnyhet

Framtid Getinge – Workshop

Den 8 oktober ska ca 60 inbjudna personer träffas i Getinge församlingshem för att diskutera Framtid Getinge . Deltagarna står för en stor bredd av politiker, tjänstemän, boende och verksamma från samhället vilket kan bidra till spännande samtal under dagen.

På workshopen under dagen, ska representanter för boende, företag, föreningar eller särskilda intressen i Getinge förmedla hur de upplever Getinge idag och vilka tankar de har om framtiden. Detta möte ska skapa tillit och förtroende mellan boende och verksamma i Getinge kopplat till politiker och tjänstemän i Halmstad för att lägga grunden för ett positivt framtida arbete för Getinge.

Du som är boende eller verksam i Getinge är välkommen att höra av dej till oss i samhällsföreningen med dina synpunkter innan mötet. Kontaktformulär finns här.

Här kan du läsa kommunens officiella pressmeddelande.

Framtid Getinge

Brev TF.drift.underhåll 120924

2012-09-24

Halmstad kommun
Teknik- o Fritidsförvaltningen
Fredrik Lindespång

Hej Fredrik!

Överlämnade en ”önskelista” på åtgärder, i Getinge Samhälle, till arbetskontoret i Getinge.
De meddelade dock att sådana krav skall lämnas till dig för att få dessa åtgärdade????

Här kommer dock listan:

RÖJNING GC-VÄGAR
1. Utmed Boråsvägen
2. Magasinsgatan – Fabriksleden
3. Lekplats (Hagvägen) – Gärdesvägen – Olanders Torg
4. M fl

RÖJNING RUNT BELYSNINGSSTOLPAR
1. Gäller hela samhället

BORTTAGNING – UPPRENSNING, VÄNDPLANER
Gäller uppställda fordon och material
1. Hagvägen
2. Ängsvägen
3. Doktorsgatan
4. Slåttervägen
5. M fl

ALLMÄNT UNDERHÅLL
Beläggningsskador
Kantstensskador
Översyn vägskyltar
Saknade brunnslock m m

Hälsning

Sivert Hyllsjö
Kontaktman Getinge Samhällsförening

Trafik & Gatunderhåll

Brev till kommunen gc.120921

2012-09-21

Halmstad kommun
Ulf Holm

Hej Ulf!

Översänder Getinge Samhällsförenings önskemål angående utbyggnad och förbättring av GC-vägar i Getinge samhälle. Dessa önskemål sammanfaller med Utveckling Getinge.
Vissa av Samhällsföreningens önskemål sammanfaller med krav till Trafikverket ex fabriksleden (väg 629) och Göteborgsvägen (väg 601).
Önskemålslistan ser ut enligt följande:
1. Fabriksleden, delen Stenstorpsvägen – Ekebergsvägen (utmed väg 629). Se bifogad ritning!
2. Göteborgsvägen, delen väg 601 – Broavägen (väg 601). Se bifogad ritning!
3. Ekebergsvägen, delen Idrottsplatsen (Clean Part) – Fabriksleden (Statoil). Se bifogad ritning och normalsektion!
4. Gl Skattagårdsområdet – Nya Skattagårdsområdet, upprustning/komplettering av befintlig GC-väg.
5. Slåttervägen – Gärdesvägen – Fabriksleden, upprustning/komplettering av befintlig GC-väg.
6. Doktorsgatan – Hagvägen, upprustning/komplettering av ”befintlig” GC-väg.
7. Bergsgatan – Skogsgatan – Hörsåsvägen, upprustning/komplettering av befintlig GC-väg.

Dessa GC-vägar är ett stort med tanke på barns väg till skola, idrottsplats och därmed utanför direkt påverkan av fordonstrafik. De GC-vägar som upprustas bör kompletteras med belysning.

Utöver detta finns önskemål för:
1. BHPL, typ ”Klack” se bilaga, på Gärdesvägen, bef BHPL, Backvägen, för att därmed få en säker väntplats och sänkning av hastighet.
2. Byggande av trottoar på Mellangatan, mellan Ekebergsvägen – Storgatan.

Finns ytterligare önskemål men ovanstående bör inrymmas i en normal åtgärdsplan både planerings- och kostnadsmässigt.

Hälsning

Sivert Hyllsjö
Getinge Samhällsförening

Kopia till:
Kerstin Carlsson, Getinge Samhällsförening
Henrik Oretorp, kommunråd

Trafik & Gatunderhåll

Skratt-succe i Getinge

I torsdags kväll bjöds det på en gratis cirkusföreställning i Getinge, men hur kunde det bli så?
Tisdag eftermiddag blev kommunen kontaktad av Cirkus Skratt, Sveriges roligaste cirkus, som ville hyra en uppställningsplats i Halmstad, på sin väg från Göteborg och söderut. Orsaken var att man fått ett återbud och nu var i behov en alternativ uppställningsplats. Teknik och Fritid, som är den förvaltning sam handlägger dylika ärenden, hade ingen plats att erbjuda inne i stan utan kontaktade Kvibille Allförening om det fanns något i Kvibille som kunde passa, men de hänvisade istället till Getinge och grusplanen bakom skolan. Som tack för hjälpen skulle Cirkus Skratt erbjuda en gratis föreställning på torsdagskvällen, framför allt riktad till barn.

Nu e ju inte en cirkusföreställning detsamma som en liten kräftskiva i trädgården, utan krävs ett antal tillstånd från flera myndigheter, inte minst polisen. Det hela ordnades dock med föredömlig snabbhet och redan onsdag förmiddag var allt klart. Nästa fråga var hur skulle man nå ut med budskapet, så att man fick publik till föreställningen? Lennart Eriksson i Kvibille allförening kontaktade Alf i Getinge samhällsförening och man kom överens om att lägga ut en annons på hemsidan samt trycka upp antal affischer, som kunde sätta upp på anslagstavlor, vid skolor mm. Kl 21.30 hade Alf o jag tapetserat samhället med affischerna och kunde nu bara hoppas på att det skulle komma åtminstone 130 åskådare, d.v.s. 10 % av tältets kapacitet . På torsdagsförmiddagen ringde vi dessutom till skolor o förskolor i Steninge, Harplinge, Haverdal och Slöinge.

Vid halvtvåtiden blev jag uppring av en något uppbragt Alf. Lennart hade ringt till Alf och meddelat att föreställningen skulle ställas in på grund av att man inte fick igång ett elverk. Alf tog omedelbart kontakt med cirkusdirektör Bo Rönnberg, som förstod allvaret i Alfs röst och lovade att återkomma inom 20 minuter med ett besked om vad man skulle göra. Svaret blev att allt skulle fixas och det skulle bli en förställning som utlovat.

När cirkusorkestern spelade ouvertyren kl halv sju kunde vi konstatera att salongen var nästan halvbesatt, ca 600 personer var på plats. Helt otroligt att få ihop så mycket folk på så kort tid. Att föreställningen var uppskattad kunde förstå av alla glada skratt och tillrop, inte minst från barnen. Clownerna och de små hundarna var väl de som var mest uppskattade, men otroligt duktiga luftakrobater och jonglörer fick vi även ta del av. I pausen bjöds det dessutom på ponnyridning.

Slutligen ett stort tack till alla inblandade – myndigheter, Kvibille Allförening, Getinge Samhällsförening, Cirkus Skratt och inte minst publiken.

Hälsningar Kenneth Persson

Foto: Maria Berg

Huvudnyhet