Julmarknadsgruppen

Syftet med gruppen är att årligen arrangera julmarknaden i Getinge som inträffar dagen innan första advent.

Gruppens medlemmar:

Namn E-post
Håkan Axelsson hakan.axelsson@getinge.nu
Carolina Svensson