Getingeskolans framtidsgrupp

Gruppen bildades under 2017 

Syftet är att arbeta för en ny Getingeskola som uppfyller de nya kraven på lokaliteter för den nyare läroplanen, lgr11. Fokus ligger på att behålla Getingeskolan som en F-9 skola och därmed påvisa att skolan är en motor för ortens vidare utveckling, för t ex. befintliga, nya verksamheter och nyinflyttning. 

Gruppens medlemmar:

Namn E-post
Joakim Ek ek.joakim74@gmail.com
Anders Darelius
Fredrik Jansson
Linda Nilsson
Mattias Bengtsson
Pierre Håkansson
Håkan Axelsson