Cultural Planning

Under våren 2018 har gruppen arbetat fram en enkät för att ta reda på samhällets styrkor och möjligheter. Den ligger utlagd på hemsidan samt på Anslagstavlan på Facebook.

Under julmarknaden 2017 genomförde gruppen en mapping bland besökarna om vilka vackra platser vi har i Getinge, vad vi vill visa upp när vi får besök, vad vi saknar i Getinge och varför vi skulle rekommendera någon att flytta hit.

 

Gruppen bildades under 2017.

Syftet med gruppen handlar om att lyfta fram Getinges positiva själ och platsens kulturella kvaliteter. Det ska vi göra genom att få fram invånarnas färdigheter, kunskaper, tankar och idéer. Gruppen vill skapa samverkan och samarbete och öka/skapa stolthet och identitet för att göra Getinge intressant och attraktivt för både invånare, kommande invånare och turister. 

Gruppens medlemmar:

Namn E-post
Agnetha Söderberg agnetha.soderberg@gmail.com
Caroline Sköneman
Gunnar Bylund
Maria Tagesson tagesson_maria@hotmail.com