Äldreomsorgsgruppen

Under 2017 har arbetsgruppen arbetat med följande: Den skrivelse som vi antog på Samhällsföreningens möte ang. ett modernt äldreboende i Getinge med personal dygnet om, gick ut till allmänheten i Getinge i form av listor. Där  fick vi in över 2000 namnunderskrifter på ca 14 dagar. Dessa listor överlämnade vi till Kommunrådet Carl-Fredrik Graf den 19/4-17. Den 25/4-17 var det dags för Halmstads Kommunfullmäktige att fatta beslut om Almgården. Vi var många från Getinge som kom till Rådhuset denna kväll, som blev en fin stöttning från samhällsborna. Under tiden som listorna var ute flyttades de äldre från Almgården.

Vi i arbetsgruppen kommer att under 2018 ev. titta på hur äldre har det med socialsamvaro och boende i Getinge.

Gruppens medlemmar:

Namn E-post
Kerstin Nilsson kerstin.fridhem@telia.com
Kerstin V Carlsson kvc@telia.com
Anna Andersson anna_andersson83@live.se
Carina Nilsson pilady@live.se
Birgitta Larsson birgitta-gitt-larsson@hotmail.com
Jessica Ramberg jessica.ramberg@hotmail.se
Evy Larsson ewydagnyjuliana@gmail.com
Kenneth Persson e54567@telia.com