Månad: december 2017

OLANDERS TORG

 

 

Framtid Getinge föreslog en förbättring av Olanders Torg.

Detta är nu på gång. Något ritningsförslag finns inte men arbetet ska vara klart under 2018.

Jag vet inte om förslaget om förbättring innebar att det skulle byggas ett busstorg på platsen i samband med ”förbättringen”?

Halmstad kommun och Hallandstrafiken vill placera detta busstorg på båda sidor om Ekebergsvägen. Enligt projektledaren ska GC-vägen breddas ut till 3,0 m utmed blivande busshållplats. En yta för busskur ska bli 1,5 m samt plattyta för perrong 1,5 m. Ekebergsvägen smalnas av till 6,5 m. In mot Olanders Torg ska sedan en plattyta, 1,5 m, breddas för perrong och ytterligare yta för busskur som blir 1,5 m bred. Total bredd räknat från bankens mur = 15,5 m.

 

För övrigt ska på Olanders Torg inrymmas infart till bostäder (smeden och hyres-fastigheten), P-plast för boende, bankens personal och de som ska resa med buss.

Utöver detta ska GC-vägen från Ekebergsvägen över gl bron till/från skolan och boende på östra sidan Suseån inrymmas. Gamla gångvägen utmed ån från söder är inte inräknad.

Parkdelen ska förmodligen inte ändras? Innebär att fontänen vid Suseån och bef staty kan vara orörda och fungerande.

Kommunen har för avsikt att försöka få till fritt Wifi på torget?

 

Ska bli intressant att se när kommunen framställt ett ritningsförslag.

Till dess bifogar jag ett skissförslag från 2015. Du kan skriva ut förslaget och skissa in egna önskemål. Skicka gärna förslagen till mig!

 

Framtid Getinge är ju boendes möjlighet att påverka vårt samhälle!

 

Du är välkommen att kontakta mig angående frågor!

 

sivert@mollerstrom.com

mobil 0705-52 45 23

 

Sivert Hyllsjö

Trafik & Gatunderhåll

GRANNSAMVERKAN

Mörkrets tid är inne. Lucia är på väg att lysa upp vårt samhälle.
Tyvärr finns det andra som inte är direkt några ljus som har andra avsikter.
Titta över dina lås, din belysning, speciellt dit gatubelysning inte når, alltså baksidan av din fastighet!
Det finns även andra sätt att hålla koll, GRANNSAMVERKAN där du och dina grannar håller koll åt varandra.
I Getinge finns idag 7 st områden där Grannsamverkan fungerar.

                            Nya Skattagård
                            Slåttervägen, del av Hagvägen
                            Sandgatan
                            Ö Järnvägsgatan
                            V Järnvägsgatan
                            Lövdungen
Dessa områden täcker in en del av Getinge men vi måste bli fler!
Grannsamverkan innebär att de som bor i ett bostadsområde kollar in så att obehöriga inte uppehåller sig på tomt där de själva inte bor.

  • Du håller koll!
  • Du rapporterar till fastighetsägaren om du ser något ovanligt!
  • Du informerar polis och andra om vad som pågår!
  • Du ska inte ingripa själv med risk för olyckor, skador o dyl!
  • Någon annan kollar din fastighet när du är borta.

Detta sätt att vara är Grannsamverkan. Det är ett enkelt sätt att vara behjälplig när grannen är bortrest eller inte hemma.
Är du intresserad att starta ett Grannsamverkansområde med dina grannar så kontakta nedanstående som hjälper dig att komma igång:

Kent Stävholt stavholt@telia.com
Bo Sandqvist bo.sandqvist@telia.com
Sivert Hyllsjö sivert@mollerstrom.com
Ulf Waldebrand ulf.waldebrand@halmstad.se

VI JOBBAR FÖR ATT HELA GETINGE SKA BLI ETT
GRANNSAMVERKANSOMRÅDE

Huvudnyhet