Månad: januari 2015

Vattennivån i Suseån stiger

Stormen Egon drar in över landet – stormvarning i Halland

Allt tyder i SMHI:s prognos på mycket hårda vindbyar under lördagens eftermiddag. Under kvällen beräknas stormbyar på 25-29 meter per sekund. Allmänheten uppmanas till försiktighet.

Särskild bevakning av Getinge

Räddningstjänsten bevakar särskilt Getinge på grund av att ängen vid Gärdesvägen är mättat av regn.

Vattennivån i Suseån har även stigit. Vid stenbron i Getinge har vattnet stigit med cirka 60 till 80 cm – risker kan uppstå först om vattnet stiger till cirka 150 cm.

Sandsäckar i Getinge och Oskarström

För fastighetsägare som vill förbereda sig för eventuella översvämningsrisker finns för närvarande 400 fyllda sandsäckar för avhämtning på brandstationen i Getinge och 500 på brandstationen i Oskarström.

Mer information finns på www.halmstad.se

Huvudnyhet

GOTT NYTT MOTIONSÅR!

GOTT NYTT MOTIONSÅR!

Med fortsatta aktiviteter

ALLA är välkomna till:

LÖPTRÄNING: tisdagar 18:30 från klubblokalen (mittemot gymmet)

ONSDAGSVANDRING: onsdag 9:00 jämna veckor från MB-huset medtag fika

STAVGÅNG: fredagar 9:30 från Getinge Vårdcentral alla helgfria fredagar

Linda (löpgrupp) 0734-224067, 03554348

Gun o Bernt (onsdagsvandring,stavgång) 070-6854663,03554617

Sven-Erik (stavgång) 07676-54836,03554836

Ulla (Stavgång) 03554677

OK Lindèna

Arkiv